Nieinwazyjna metoda wyznaczania prędkości pływania z maksymalną równowagą mleczanową u młodych pływaków. Określanie wskaźników wydolności aerobowej jest ważnym elementem planowania i kontroli treningu pływackiego. Niestety, nastręcza ono problemów natury organizacyjnej i wymaga wykonania wielu prób wysiłkowych (również z maksymalną intensywnością) oraz wysokiej motywacji zawodników.

Przeprowadzenie testów służących ocenie wydolności aerobowej (m.in. określenie progów metabolicznych) jest szczególnie trudne do przeprowadzenia w grupach młodych pływaków ze względu na aspekty etyczne (pobieranie próbek krwi) i motywacyjne.

Wyznaczenie prędkości pływania na poziomie drugiego progu metabolicznego pozwala określić granicę pomiędzy wysoką a ciężką intensywnością wysiłku. Intensywność ta jest niezwykle istotna z metabolicznego punktu widzenia – określa najwyższy stan równowagi zaopatrzenia energetycznego mięśni przez proces fosforylacji oksydacyjnej. Oznacza również, że jest to najwyższa intensywność wysiłku, z jaką sportowiec jest w stanie kontynuować wysiłek przez dłuższy czas, bez wzrostu stężenia mleczanu we krwi. Wykorzystywaną często w praktyce trenerskiej metodą służącą wyznaczeniu prędkości pływania na poziomie drugiego progu metabolicznego jest określanie maksymalnej równowagi mleczanowej (MLSS; maximal lactate steadyt state), a metodą mniej popularną – wyznaczanie minimalnego poziomu mleczanu (LM; lactate minimum).

Obie metody są niestety inwazyjne i wymagają od badanych wykonania kilku wysiłków w różnych zakresach intensywności. W celu określenia MLSS zawodnik wykonuje kilka wysiłków (minimum 30-minutowych) w kolejnych dniach ze zróżnicowaną intensywnością (od 50 do 90% VO2max). Poszukiwana jest wówczas prędkość pływania, przy której poziom stężenia mleczanu we krwi jest stabilny (wzrost stężenia mleczanu pomiędzy 10 a 30 minutą wysiłku nie przekracza 1 mmol/l). Natomiast w celu określenia drugiego progu metabolicznego według metody LM zawodnik wstępnie wykonuje maksymalny wysiłek (np. szybkie przepłynięcie dystansu 200 m) dla osiągnięcia wysokiego stężenia mleczanu we krwi, po którym następuje okres (około 8-minutowy) przerwy, a następnie główna część protokołu testowego. W tej części zawodnik wykonuje 5 wysiłków polegających na przepłynięciu 200 m z coraz większą intensywnością, oddzielonych 1-minutową przerwą. Podczas niej przeprowadza się analizę stężenia mleczanu w celu zlokalizowania intensywności, przy której osiągnęła ona najniższą wielkość poprzedzającą jej dalszy wzrost – co wg koncepcji LM wskazuje na intensywność wysiłku na poziomie maksymalnej równowagi mleczanowej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Sport szkolny to ważny element w rozwoju fizycznym, o dużym potencjale wychowawczym. Jego zadaniem jest przygotowanie do dorosłego życia w świecie, którego tak naprawdę nie znamy ponieważ trudno sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało życie ludzi na przykład za 20 lat. Cywilizacyjny postęp zmienia styl naszego życia i naszej pracy, a także model wypoczynku.

Inicjatorzy akcji zdrowotnych wywodzą się z różnych branż. Edukacja w dziedzinie zdrowego żywienia, zdrowotnych aspektów aktywności fizycznej, ekologii i bezpieczeństwa jest nie tylko domeną wyspecjalizowanych fundacji i stowarzyszeń, ale coraz częściej również przedsiębiorców – w ramach działań CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu – oraz małych oddolnych inicjatyw.