Celem badania było określenie wpływu 3-miesięcznego treningu aerobowego, wykonywanego jeden raz w tygodniu, na poziom wydolności fizycznej młodych mężczyzn, prowadzących siedzący tryb życia. W badaniu uczestniczyło 37 ochotników w wieku 18-25 lat, których podzielono na dwie grupy: grupę treningową (n= 19) i grupę kontrolną (n=l8). W obu grupach, zarówno przed, jak i po okresie treningowym, dokonano pomiaru kilku parametrów wydolności fizycznej, tj.: V02max, częstości skurczów serca w spoczynku, wielkości izokinetycznej siły mięśni prostowników stawu kolanowego i prostowników stawu ramiennego. Mężczyźni z grupy treningowej zostali objęci 12-tygodniowym okresem treningowym, w trak¬cie którego wykonywali jeden raz w tygodniu wysiłek na ergometrze rowerowym. Intensywność wysiłku była umiarkowana (60% VO?max), a czas jego trwania wynosił 60 minut.

Po upływie 3 miesięcy w grupie osób objętych treningiem odnotowano poprawę poziomu parametrów wydolności fzycznej. Zaobserwowano wzrost V02max (średnio o 20%) i wielkości siły rozwijanej przez badane grupy mięśniowe (o 15%), natomiast częstość skurczów serca w spoczynku zmalała (średnio o 7%).

Zdaniem autorów przedstawione przez nich wyniki badań mogą sprzyjać promocji regularnej aktywności fizycznej wśród osób prowadzących siedzący tryb życia.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Nawet przy możliwie najdokładniejszym zaplanowaniu wszystkich szczegółów obozu i przygotowaniu się na przeróżne sytuacje awaryjne, jest duża szansa, że i tak nie unikniemy niespodzianek, z którymi kierownik–organizator będzie musiał sobie jakoś poradzić.

 

Przeprowadzone w szkołach kontrole oraz statystki biją na alarm - frekwencja na szkolnych zajęciach sportowych diametralnie spada, zainteresowanie aktywnością fizyczną wśród dzieci i młodzieży coraz bardziej maleje. Dlaczego tak się dzieje? Co wydarzyło się w przeciągu ostatnich 10 lat, że coraz większa liczba uczniów podczas zajęć wf-u siedzi na ławce, a podwórka i osiedlowe boiska pustoszeją?