Praca na rzecz organizacji pożytku publicznego bez wynagrodzenia od kilkudziesięciu lat staje się coraz bardziej popularna w środowisku szkolnym i akademickim. Jedną z instytucji, która oferuje wolontariat studentom, jest Rutgers School of Arts and Sciences w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych, gdzie można pracować jako trener wolontariusz w Radzie Badawczej Sportów Młodzieżowych (Youth Sports Research Council). Trenerzy wolontariusze pracują z niepełnosprawnymi sportowcami w różnym wieku, szczególnie z cierpiącymi na zespół Downa i autyzm.

Rada Badawcza jest instytucją pożytku publicznego, podlegającą Rutgers School of Arts and Sciences, najważniejszemu departamentowi Uniwersytetu Stanowego New Jersey.

Praca trenera wolontariusza opiera się na programie The Rutgers S.A.F.E.T.Y. Clinic (Sports Awareness for Educating Today's Youth™). Odwołuje się on do dwóch stanowych aktów prawnych: Aktu Rady Gubernatora dotyczącego sprawności fizycznej i sportu (rozdział 52: Governor's Council on Physical Fitness and Sports) oraz do Prawa Małej Ligi New Jersey [New Jersey's Little League Law (2A:62A-6 et. seq.)]. Akt Rady Gubernatora dotyczy w szczególności minimalnych standardów niezbędnych do realizacji programu dla trenerów wolontariuszy, skupionych na kwestiach bezpieczeństwa i treningu (Minimum Standards for Volunteer Coaches' Safety Orientation and Training Skills Programs).

Minimum programowe zawiera wskazówki praktyczne, podczas gdy Prawo Małej Ligii potwierdza prawny status trenera wolontariusza, który nie może być postawiony w stan oskarżenia. New Jersey jako pierwszy ze stanów Ameryki przegłosowało w 1986 roku ustawę o ochronie trenerów wolontariuszy. Oznacza to, że na trenerze ciąży wyłącznie odpowiedzialność cywilna. Nie może on uchylić się od niej, jeśli będzie sprawcą wypadku lub doprowadzi do szkody, zarówno jako uczestnik programu dla trenerów, jak i w trakcie zawodów sportowych czy warsztatów już jako opiekun. W praktyce oznacza to więc ogromne wyzwanie dla adepta sportowego programu oferowanego przez The Rutgers S.A.F.E.T.Y. Clinic. Trener wolontariusz powinien zatem wykazać się dalekowzrocznością i roztropnością w podejmowaniu decyzji.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Krótkotrwałe wysiłki fizyczne wykonywane z maksymalną intensywnością są powszechnie stosowane w treningu sportowym jako bodziec adaptacyjny zwiększający możliwości wysiłkowe zawodnika. W przeciwieństwie do wysiłków długotrwałych o umiarkowanej intensywności maksymalne wysiłki krótkotrwałe wywołują większe zaburzenia homeostazy ustrojowej oraz nasilają uszkodzenia struktur mięśniowych.

Na łamach ostatniego numeru prestiżowego czasopisma „Sport, Exercise, and Performance Psychology”, wydawanego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, ukazał się artykuł dotyczący problemu wypalenia, które dotyka młodych sportowców.