Wykonywanie intensywnych wysiłków fizycznych powoduje zakwaszenie mięśnia i wzrost stężenia mleczanu we krwi. Zastosowanie aktywnej formy wypoczynku w okresie powysiłkowym zwiększa tempo usuwania mleczanu z krwi.

Autorzy zbadali wpływ różnych intensywności aktywnego wypoczynku na tempo usuwania mleczanu.

W badaniu uczestniczyło 10 mężczyzn, którzy wykonali kilka 5-minutowych powtórzeń wysiłkowych w postaci biegu z intensywnością równą 90% indywidualnego V02max. Stężenie mleczanu we krwi wynosiło w spoczynku 1,0 +/- 0,1 mmol • I'1, a tuż po zakończeniu wysiłku wzrosło do wartości 3,9 +/- 0,3 mmol • I'1.

Intensywność wysiłku w czasie aktywnego wypoczynku zawierała się w przedziale od 0 do 100% progu mleczanowego (LT). Kilkakrotne pomiary stężenia mleczanu we krwi wskazywały na szybsze tempo usuwania tego metabolitu w trakcie aktywnego wypoczynku w porównaniu z wypoczynkiem biernym. Okazało się również, że dobór intensywności miał wpływ na tempo usuwania mleczanu. Szybsze tempo zostało odnotowane na poziomie intensywności wyższej (60-100% LT) w porównaniu z intensywnością niższą (0-40% LT).

Autorzy konkludują, że aktywna forma wypoczynku przyspiesza tempo usuwania powstałego w czasie intensywnej pracy mleczanu, a najlepszy efekt osiągany jest wówczas, kiedy jej intensywność oscyluje na poziomie progu mleczanowego.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 4

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Technologia cyfrowa znajduje dziś zastosowanie w niemal wszystkich dziedzinach życia. Nowoczesna technologia w znacznym stopniu wpływa również na doskonalenie procesu treningowego w większości dyscyplin sportowych. Piłka nożna jest jedną z tych dyscyplin, w której analiza i dobór środków treningowych, opartych na nowoczesnych technologiach ma coraz częstsze zastosowanie. W artykule prezentujemy oprogramowanie szkoleniowe i bank zasobów internetowych, które mogą być przydatne w pracy trenera.