Celem badania było określenie wpływu suplementacji amino-kwasami rozgałęzionymi BCAA (branched - chain amino acids) na wzrost poziomu możliwości wysiłkowych i stopień utleniania tłuszczów podczas wysiłku fizycznego, wykonywanego w stanie wyczerpanych zasobów glikogenu mięśniowego.

W badaniu uczestniczyło 7 osób, które zostały losowo przy-dzielone do grupy BCAA (suplementacja 300 mg/kg/dzień) i do grupy kontrolnej - placebo.

W drugim dniu eksperymentu badani wykonali długotrwałe wysiłki fizyczne, mające na celu całkowite wyczerpanie zasobów glikogenu mięśniowego.

Trzeciego dnia każda z osób wykonała długotrwałą próbę wysiłkową aż do osiągnięcia stanu ..wyczerpania”, w trakcie której dokonano pomiaru takich parametrów jak: czas trwania wysiłku, współczynnik oddechowy (RER), stężenie glukozy, wolnych kwasów tłuszczowych i ciał ketonowych oraz pomiar stężenia mleczanu we krwi.

Otrzymane wyniki wykazały, że osoby z grupy objętej suplementacją aminokwasami BCAA charakteryzowały się większą odpornością na zmęczenie (dłuższy czas trwania wysiłku do „wyczerpania”) niż osoby z grupy placebo (+ 17,2%). Ponadto, w grupie BCAA odnotowano mniejsze wartości RER i większe wartości stężenia glukozy we krwi.

Autorzy stwierdzili, że suplementacja aminokwasami BCAA zwiększa odporność na zmęczenie i nasila stopień utylizacji tłuszczów w trakcie trwania wysiłków fizycznych przy wyczerpanych zasobach glikogenu mięśniowego.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 4

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Osiąganie wyników sportowych wymaga wiele wysiłku, poświęceń i zaufania obu stron – zawodnika i trenera. Jednak sprawy komplikują się, kiedy zaczyna między nimi zgrzytać…