Autorytetu sztucznie się nie stworzy. Upominanie się o autorytet zwykle dowodzi, że go się nie posiada. Autorytet powinien wpłynąć z wartości moralnych i intelektualnych, tylko wtedy będzie trwały i poważny1.

Autorytet jest swego rodzaju życiowym drogowskazem. Ma on ogromny wpływ na kierunek rozwoju oraz zestaw wyznawanych wartości. To inspiracja, która napędza do działania, postać godna naśladowania. Oddziaływanie autorytetu dotyczy wielu aspektów życia, a sam obiekt będący wzorem może reprezentować różne dziedziny życia, przykładowo sztukę, religię, muzykę, biznes czy sport, albo też być kimś bliskim, z rodziny.

Siła autorytetu – specjalisty w danej dziedzinie – jest potężnym narzędziem w rękach marketingowców, którzy powołując się na opinie takich osób, podnoszą prestiż danego produktu czy przedsięwzięcia. O istocie autorytetu stanowi to, że jest on efektem interakcji dwóch stron. Polega to na wywieraniu wpływu na kogoś przez obiekt stanowiący autorytet (osoba, instytucja, idea) przy jednoczesnym uznaniu go przez tę osobę za autorytet, a także podporządkowaniu się jemu samemu oraz związanym z nim wartościom. W chaosie informacji otaczającego nas świata i sprzecznych postaw wyznacza on pewne standardy życia, kierunek działań. Bez takiego drogowskazu poruszalibyśmy się jak przysłowiowe „dziecko we mgle”. Co istotne, każdy obiera właściwy sobie autorytet – czyli dana osoba dla jednych może być autorytetem, a dla innych nie; poza tym postaci te zmieniają się w ciągu całego życia danej jednostki ze względu na jej rozwój.

  • KTO JEST MOIM AUTORYTETEM?
  • ZA CO PODZIWIAM TĘ OSOBĘ?
  • JAKIE WARTOŚCI WYZNAJE TA OSOBA?
  • JAK ZACHOWUJE SIĘ TA OSOBA?
  • JAKIE JEJ WARTOŚCI/ZACHOWANIA CHCIAŁBYM/ CHCIAŁABYM PRZEJĄĆ?
  • CZY TA OSOBA INSPIRUJE MNIE DO DZIAŁANIA?

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Pomiary kosztu energetycznego wysiłków fizycznych (m.in. marszowych i biegowych) dokonywane są na podstawie rejestracji wysiłkowej konsumpcji tlenu i stanowią istotny element oceny możliwości zawodników. Koszt energetyczny biegu uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do których zaliczane są m.in.: wiek, płeć, temperatura i masa ciała, opory zewnętrzne powietrza, poziom wydolności aerobowej oraz skład poszczególnych typów włókien mięśniowych.

Verba docent,exempla trahunt*

*Słowa uczą, przykłady pociągają