Celem badań hiszpańskich naukowców było porównanie efektywności dwóch odmiennych modeli periodyzacji treningu – tradycyjnego (traditional periodization – TP) i blokowego (block periodization – BP) w zakresie zmian wydolności fizycznej i sprawności specjalnej kajakarzy klasycznych wysokiej klasy – członków kadry narodowej Hiszpanii.

Periodyzacja w treningu sportowym jest celowym i uporządkowanym działaniem zmierzającym do organizacji podstawowych elementów treningu (m.in. objętości, intensywności i rodzaju wykonywanych zadań) w określonej strukturze czasowej w celu optymalizacji rozwoju możliwości wysiłkowych zawodników na okres głównego startu. Pierwsze modele TP powstały w latach 50. XX wieku na podstawie obserwacji i doświadczeń trenerów w początkowym okresie rozwoju sowieckiego systemu treningowego. Tradycyjny model periodyzacji treningu dominował w wielu systemach szkolenia sportowców przez następne 30 lat i nadal jest on często stosowany. Charakterystyczną cechą tego modelu jest równoczesny i długotrwały rozwój wielu elementów wydolności fizycznej oraz przewaga treningu ogólnego nad specjalistycznym.

W latach 80. wybitni szkoleniowcy zaczęli wskazywać na istniejące wady modelu tradycyjnego, wśród których wymieniali negatywne skutki jednoczesnego kształtowania zbyt wielu zróżnicowanych zdolności motorycznych i zbyt długi czas realizacji poszczególnych faz treningowych, uniemożliwiający przygotowanie zawodnika do większej liczby (4-6) głównych startów w trakcie jednego sezonu.

Współczesne realia sportu wyczynowego przyczyniły się do powstania nowszej koncepcji periodyzacji treningu – modelu opartego na periodyzacji blokowej. Charakterystyczną cechą tego modelu jest zastosowanie obciążeń treningowych skoncentrowanych na minimalnej liczbie rozwijanych zdolności technicznych i motorycznych w określonym czasie. Poszczególne okresy tego modelu określane są jako bloki (odpowiedniki mezocyklów) i trwają od 2 do 6 tygodni.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Z inicjatywy Jima Thompsona, trenera baseballowej drużyny swego syna, powstała organizacja, której naczelną zasadą stała się nauka kultury sportu. 

Praktycznie w wypadku wszystkich dyscyplin sportowych mniej lub bardziej regularnie rozgrywa się zawody poza własnymi obiektami. Czas spędzony w drodze na mecz czy turniej ma kluczowe znaczenie dla późniejszego występu. Dlatego tak ważne jest, aby zminimalizować czynniki pogłębiające zmęczenie, a zmaksymalizować potencjalne korzyści.