Obóz letni czy zgrupowanie przed sezonem to niewątpliwie ważny moment w okresie przygotowawczym każdej drużyny. od jego przebiegu i szczegółów może zależeć forma sportowa czy osiągnięty potem wynik. z punktu widzenia celów obozu letniego można podzielić zgrupowania na wypoczynkowe i przygotowawcze. W dobie dużej popularności szkółek sportowych organizowanie obozów staje się coraz bardziej popularną formą przyciągania młodych sportowców do klubów i stowarzyszeń. powszechnemu dostępowi do tej formy sportowego szkolenia dzieci i młodzieży towarzyszy...

Aspekty prawne

W przypadku organizowania zgrupowania dla dzieci i młodzieży należy wziąć pod uwagę wiele aktów prawnych, które regulują między innymi kwestie bezpieczeństwa, kwalifikacji kadry oraz jej odpowiedzialności i warunków pobytu. Obozy sportowe w aspekcie prawa niczym nie różnią się od zwykłego wypoczynku dzieci i młodzieży, jakim są np. kolonie. Do aktów prawnych, które mogą mieć znaczenie przy organizowaniu tych wyjazdów, należą:

  • rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67),
  • ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),
  • ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 25, poz. 113),
  • rozporządzenie MEN z 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. Nr 126, poz. 1077, 1078 z późn. zm.),
  • obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81, poz. 889),
  • rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
  • rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 z późn. zm.),
  • rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358),
  • rozporządzenie MEN z 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 218, poz. 1696).

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Całkowity dzienny wydatek energetyczny uwzględnia trzy komponenty: spoczynkową (podstawową) przemianę materii, termiczny efekt posiłku i termiczny efekt aktywności fizycznej. Zwiększony wysiłek fizyczny powoduje wzrost wydatku energetycznego w ramach trzeciej spośród wymienionych składowych, stanowiąc 15-30% dziennego wydatku energetycznego.

W jaki sposób zachęcić nastolatkę do udziału w zajęciach sportowych? Amerykańska fundacja Women's Sport Foundation1, założona w 1974 roku w Nowym Jorku przez światowej sławy tenisistkę Billie Jean King, opracowała specjalny program wspomagający trenerów pracujących z nastolatkami w szkołach i w pozaszkolnych organizacjach sportowych. Może on być również interesującą propozycją dla trenerów nastoletnich sportsmenek.