Pomiary kosztu energetycznego wysiłków fizycznych (m.in. marszowych i biegowych) dokonywane są na podstawie rejestracji wysiłkowej konsumpcji tlenu i stanowią istotny element oceny możliwości zawodników. Koszt energetyczny biegu uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do których zaliczane są m.in.: wiek, płeć, temperatura i masa ciała, opory zewnętrzne powietrza, poziom wydolności aerobowej oraz skład poszczególnych typów włókien mięśniowych.

Istotnym czynnikiem wpływającym na zmiany ekonomii biegu (wzrost kosztu energetycznego biegu) jest również postępujące zmęczenie, jakie towarzyszy długotrwałym wysiłkom.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby biegaczy w średnim wieku, uczestniczących w licznych zawodach biegowych. Dotychczas nie zbadano jednak wielu aspektów związanych z kosztem energetycznym wysiłków biegowych o zróżnicowanej prędkości w grupach trenujących biegaczy w średnim wieku ani wpływu zmęczenia na ekonomię ich biegu.

Celem badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Włoch, opublikowanych w bieżącym roku na łamach czasopisma „International SportMed Journal”, było zbadanie wpływu zmęczenia spowodowanego długotrwałym wysiłkiem (przebiegnięcie półmaratonu) na koszt energetyczny w grupie biegaczy w wieku 40-50 lat. Dodatkowo naukowcy chcieli zbadać ekonomię biegu z prędkością od 10 do 15 km/h.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Kanadyjscy badacze z Wilfrid Laurier University i Nipissing University na łamach czasopisma „Canadian Psychology” (53/2012) podjęli się analizy rzadko rozważanego przez psychologów sportu zagadnienia dynamiki procesów grupowych, jakie zachodzą w zespołach osób trenujących sporty indywidualne. W artykule zatytułowanym Seeing the „We” in „Me” sports: The need to consider individual sport team environments (Postrzeganie „Nas” w sportach „Ja”: potrzeba rozważań nad zespołowym środowiskiem sportów indywidualnych) koncentrują się szczególnie...

Autorytetu sztucznie się nie stworzy. Upominanie się o autorytet zwykle dowodzi, że go się nie posiada. Autorytet powinien wpłynąć z wartości moralnych i intelektualnych, tylko wtedy będzie trwały i poważny1.