Inicjatorzy akcji zdrowotnych wywodzą się z różnych branż. Edukacja w dziedzinie zdrowego żywienia, zdrowotnych aspektów aktywności fizycznej, ekologii i bezpieczeństwa jest nie tylko domeną wyspecjalizowanych fundacji i stowarzyszeń, ale coraz częściej również przedsiębiorców – w ramach działań CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu – oraz małych oddolnych inicjatyw.

Poza organizowaniem eventów w formule otwartej (dla wszystkich chętnych) coraz częściej działania edukacyjne inicjowane są na rzecz szkół – zarówno nauczycieli, dla których organizowane są szkolenia i pomoce naukowe, jak i przede wszystkim dzieci, mogących rywalizować w konkursach tematycznych i uczestniczyć w barwnych wydarzeniach i lekcjach na terenie szkoły i poza nią czy po prostu korzystać ze zdrowej oferty.

Skala tego typu działań ukierunkowanych na dzieci i środowisko szkolne rośnie dość dynamicznie; rozwija się także wiele form inicjatyw oddolnych. To już nie tylko fundacje dysponujące pokaźnymi budżetami na projekty tematyczne – w skali ogólnowojewódzkiej czy ogólnopolskiej, ale również inicjatywy nauczycieli przy danej szkole (w formule stowarzyszenia, nierzadko ukierunkowanego na kulturę fizyczną) czy rodziców w ramach np. spółdzielni socjalnych (matki realizujące przedsięwzięcie przygotowywania zdrowych obiadów dla szkół w okolicy) bądź LGD (Lokalnych Grup Działania).

Działają wciąż nieliczni

W spisie polskich organizacji pozarządowych (bazy.ngo.pl na 1.09.2014) widnieje aż 11 996 podmiotów zarejestrowanych w obszarze działania: ochrona i promocja zdrowia, 17 785 – działających na rzecz edukacji, oświaty i wychowania i aż 38 849 – na rzecz wspierania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Znanych jest niewiele, ale nie wszystkie działają aktywnie w swoich środowiskach, potrafią znajdować sponsorów dla swoich działań, skutecznie aplikować o dotacje, przygotowywać projekty i planować działanie. Te najbardziej zaangażowane i działające w największej skali funkcjonują niczym dobrze zarządzane niemałe przedsiębiorstwa usługowe, szczególnie w formule inicjatyw CSR – czyli np. fundacje przy firmach ubezpieczeniowych czy bankach, sieciach hipermarketów czy koncernach spożywczych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 12  Strona 13  Strona 14

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Sport szkolny to ważny element w rozwoju fizycznym, o dużym potencjale wychowawczym. Jego zadaniem jest przygotowanie do dorosłego życia w świecie, którego tak naprawdę nie znamy ponieważ trudno sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało życie ludzi na przykład za 20 lat. Cywilizacyjny postęp zmienia styl naszego życia i naszej pracy, a także model wypoczynku.

W dzisiejszych czasach honor, dane słowo czy obietnica wydają się mało istotne… a przynajmniej nie tak ważne, jak kiedyś. Poleganie na kimś staje się zatem trudniejsze, dlatego też coraz częściej na pytanie: „Nie ufasz mi?”, odpowiadam: „Ufam tylko sobie”. Do czego zmierzam? Do tego, że aby być honorowym i dotrzymywać danego słowa, trzeba mieć pewien kodeks czy zbiór zasad, które jasno precyzują nasze poczynania i pozwalają odróżnić dobro od zła…