rozmowa z Krzysztofem Rachwalskim — trenerem Reprezentacji Polski Seniorek w Hokeju na Trawie.

Czy prowadząc kadrę seniorek w hokeju na trawie, bardziej czuje się pan trenerem czy selekcjonerem?

Czuję się przede wszystkim trenerem i w mojej opinii praca trenera w naszych warunkach jest ciekawsza i bardziej wymagająca niż selekcjonera. Wiąże się przede wszystkim z umiejętnością kierowania procesem szkoleniowo-startowym, odpowiednim doborem form, środków i obciążeń treningowych, ale nie tylko… Za bardzo istotny element uważam relacje interpersonalne, które są podstawą funkcjonowania dobrego zespołu. Praca selekcjonera to przede wszystkim dobór i zarządzanie gotowym „produktem”, którym jest wszechstronnie przygotowany zawodnik czy zawodniczka.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Widoczność sześciopaku to bardzo pożądana cecha. W dużym stopniu świadczy o naszej aktualnej formie, szczególnie w odniesieniu do zawartości tkanki tłuszczowej w ciele. Nie każdy jednak wie, czym charakteryzuje się skuteczny trening mięśni brzucha i jak go wykonywać. Jak często i jak intensywnie należy stymulować ten rejon? Od czego tak naprawdę zależy wygląd mięśni brzucha? Przedstawiamy prawdę i rozprawiamy się z mitami.

Trening obwodowy to jedna z najważniejszych metod wykorzystywana w treningu sztuk walk. Jego ogromną zaletą jest wszechstronny rozwój adepta. Poprzez taki rodzaj treningu zwiększamy odporność organizmu na zmęczenie, pracujemy nad poszczególną techniką walki, ale przede wszystkim rozwijamy cechy sprawności fizycznej zawodnika, tj. siłę mięśniową, wytrzymałość, szybkość, zwinność, koordynację ruchową.