Jedną z najbardziej atrakcyjnych form doskonalenia poznanych elementów technicznych w treningu piłki nożnej są gry i zabawy. Niezależnie od wieku ćwiczących, te znane formy prowadzenia zajęć wzbudzają u podopiecznych maksymalne zaangażowanie wolicjonalne w poprawne i skuteczne wykonanie poleceń i zadań. Z racji tego, iż emocje w grach i zabawach często sięgają zenitu, gwarantują one zbliżone warunki do gry właściwej.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Total immersion to styl pływania stosunkowo nowy w Polsce. Nasi sąsiedzi zza oceanu tę technikę zaczęli stosować już w zeszłym stuleciu. Doskonałe efekty pracy trenerów możemy oglądać na co dzień. Dlaczego więc nie skorzystać z ich wiedzy i pomóc naszym podopiecznym? Co oznacza owe „całkowite zanurzenie"?

Na etapie naboru do grupy sportowej, czyli w większości przypadków w wieku 7–9 (wczesny etap selekcji) lub 9–10 lat (drugi etap), koordynacja ruchowa jest w progresywnej fazie rozwoju i dość trudno jest ocenić, stosując jeden test, poziom jej zaawansowania. Dlatego w grach zespołowych wprowadza się proste sprawdziany techniki specjalnej, która może być wykładnikiem zdolności koordynacyjnych. Do takich sprawdzianów można zaliczyć, między innymi, slalomy z piłką na czas, żonglerkę prawą – lewą nogą, uderzenia – rzuty na odległość i celność, a także...