Małe gry, oprócz roli w kształtowaniu i doskonaleniu taktyki i techniki, stanowią świetną formę rozwijania zdolności motorycznych. Atrakcyjność i powodzenie wśród zawodników tej formy w trakcie trwania treningu umożliwia stosowanie szerokiej gamy zadań, których celem jest rozwijanie wytrzymałości ogólnej, specjalnej i szybkości. Do rozwijania wytrzymałości wykorzystać możemy jedną z przedstawionych niżej formy małych gier.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Skoczność to zdolność chwilowego pokonywania masy własnego ciała w celu przeniesienia go jak najwyżej lub najdalej. Wartość skoczności określa się najczęściej w centymetrach wznosu środka masy ciała. Rozwój tej zdolności u dzieci i młodzieży ulega nieznacznym wahaniom w okresie 8–12 lat, a od 13. roku systematycznie wzrasta, uzyskując największą wartość między 15. a 16. rokiem życia.

W każdej grupie sportowej znajdą się zawodnicy o różnych typach osobowości i temperamentu. Zwykle zachowują się jak przeciętni młodzi ludzie, ale czasem ich zachowanie zupełnie odbiega od normy. Skąd biorą się ich dziwne zachowania? Czy to, jacy są, wynika bardziej z temperamentu czy może jest konsekwencją wychowania? Jakie zachowania przejawiają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, skąd się biorą ich reakcje i jak wspierać ich rozwój?