Ankietowani przeze mnie nauczyciele wychowania fizycznego najczęściej wśród trudności ze strony uczniów z nadwagą wymieniali: niechęć do przebierania się na lekcje WF i do wspólnych ćwiczeń z innymi dziećmi, brak motywacji do zajęć ruchowych, brak wiary w swoje możliwości oraz niechęć uczniów do rozmów na ten temat. Podkreślali także występowanie trudności związanych z organizacją i warunkami panującym w szkole – dużą liczebność grup ćwiczących, w których trudno o indywidualizację zajęć, oraz niedostateczną ilość sprzętu sportowego.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Czwarty artykuł naszego cyklu prezentuje kolejne możliwości wykorzystania akcesoriów – tym razem taśm – w celu kompleksowego zaangażowania mięśni nóg, pośladków i brzucha oraz poprawy kondycji i równowagi.

Szybkość należy do podstawowych cech motorycznych. Jest to zdolność do wykonywania ruchów w najmniejszych dla danych warunków przedziałach czasowych. Z tego względu przy jej określaniu posługujemy się tylko jednym wskaźnikiem – czasem.