Dzięki zastosowaniu treningu plyometrycznego mięśnie mają możliwość uzyskania maksymalnej siły w jak najkrótszym czasie. Plyometria znajduje zastosowanie nie tylko w treningu skoczności, lecz także w sportach angażujących rozwój eksplozywności poszczególnych partii mięśniowych. Do dyscyplin sportowych wykorzystujących w treningu sportowym ćwiczenia plyometryczne zaliczyć można m.in.: hokej na lodzie, piłkę nożną, piłkę siatkową, tenis, piłkę koszykową oraz sporty walki. Jak pomaga w tych ostatnich?

Słowo plyometria wywodzi się z łaciny i oznacza wymierny wzrost. Niegdyś była ona określana mianem treningu skoczności. W latach 70. pojęcie to na stałe zostało wprowadzone do treningu przez amerykańskiego trenera Freda Wilta. I tak, plyometria niezmiennie jest techniką łączącą siłę z szybkością w celu wytworzenia mocy. Na czym polega działanie mechanizmu SSC SSC (ang. Stretch – Shortening Cycle) – to tzw. cykl rozciągnięcie – skrócenie. Dotyczy on mięśnia podczas ruchu bez zmiany struktury biologicznej. Cykl ten następuje w wyniku naprzemiennej pracy dwóch faz: ekscentrycznej (rozciąganie) i koncentrycznej (skracanie). Po ekscentrycznym obciążeniu mięśnia, w wyniku jego rozciągnięcia następuje szybki skurcz koncentryczny. W czasie cyklu podczas skurczu ekscentrycznego mięsień gromadzi energię w tkankach, następnie wykorzystuje zmagazynowaną energię w późniejszym skurczu koncentrycznym w celu skurczenia się z jeszcze większą siłą niż byłoby to możliwe bez wcześniejszego rozciągnięcia. Podczas bardzo szybkiego wydłużenia się struktury mięśnia aktywowany jest odruch rozciągania. Wewnątrzmięśniowe receptory biegnące wzdłuż mięśnia odpowiedzialne są za regulacje tempa jego zmian długości. Podczas gwałtownego rozciągnięcia dochodzi do wysyłania impulsów nerwowych przez wrzeciona mięśniowe. Cały przekaz odbywa się przez włókna dośrodkowe do rdzenia kręgowego, gdzie są odsyłane nerwami odśrodkowymi do mięśnia. Opisywany proces przebiega w celu zapobiegnięcia zerwania przyczepów danego mięśnia bądź też jego nadmiernego rozciągnięcia. Wraz z uwolnieniem energii kinetycznej impulsy nerwowe przyczyniają się do zwiększenia siły produkcji w SSC. wrzesień-październik 2017 33 Bardzo istotną kwestią jest także trwająca setne części sekundy faza amortyzacji, czyli zmiana pracy ekscentrycznej na koncentryczną. W generowaniu większej produkcji siły faza amortyzacji powinna być krótsza. Im faza amortyzacji będzie wolniejsza, tym uzyskamy z SSC mniejszą moc. Właśnie na takim mechanizmie opiera się plyometria.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Podstawowymi celami treningu oporowego są przyrost masy mięśniowej oraz budowanie siły i mocy mięśniowej. Niestety, wraz ze wzrostem długości stażu na siłowni maleje odpowiedź mięśni na określone bodźce treningowe. W tej sytuacji warunkiem stałej progresji staje się odpowiednia ich intensyfikacja. Z jakich metod warto korzystać? O tym poniżej.

Podczas przygotowań do najważniejszych startów poza treningiem, dietą, regeneracją i zaplanowanym odpoczynkiem bardzo ważne jest uwzględnienie startów kontrolnych. Taki bieg pozwala sprawdzić postępy treningowe, zaplanować dalsze przygotowania, a także przetestować taktykę biegu.