Liczne doświadczenia trenerskie pokazują, że indywidualizacja w ramach analizy w piłce nożnej jest już dzisiaj nie tylko jedną z możliwości, ale przede wszystkim koniecznością. Dzięki jej wykorzystaniu możemy znacznie poprawić wyniki naszego zespołu. W jaki sposób przeprowadzić indywidualną odprawę zawodnika? Na co zwrócić uwagę i jak z nim rozmawiać? O tym wszystkim pisze doświadczony trener piłki nożnej z Licencją UEFA A Jakub Myszkorowski.

Temat analizy w piłce nożnej to obszar mojej edukacji, badań i praktyki od ponad dekady. W tym czasie miałem okazję zarówno sprawdzić zastosowanie rozmaitych narzędzi metodologicznych i technologicznych, jak i skonfrontować własne pomysły z rzeczywistością. Im dłużej zajmuję się tym tematem i im częściej mam możliwość weryfikować własne podejście, tym bardziej przekonany jestem, że tak jak w każdym innym zakresie związanym z planowym podnoszeniem umiejętności piłkarzy, w ramach analizy indywidualizacja nie jest jedną z opcji, ale wręcz koniecznością. O ile w nauczaniu i doskonaleniu techniki czy taktyki nikt nie podnosi już raczej głosów przeciwko podejściu profilującemu środki pod konkretnego zawodnika oraz pozycję, o tyle analizę nadal często stosuje się jako narzędzie wyłącznie zespołowe. W ramach takiego ujęcia zarówno każdego analizuje się tak samo, jak i wszystkim dostarcza się identyczną informację. Nie da się polemizować z tym, że nawet przy takim podejściu będziemy podnosili poziom wiedzy teoretycznej naszych zawodników, ale otwarte pozostaje pytanie, na ile skuteczniejsi moglibyśmy być, gdybyśmy dostosowali do każdego przekaz – zarówno na poziomie formy, jak i treści.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Trening sportowy to nie tylko zbiór powtórek ćwiczeń wybranych bez żadnych kryteriów lub pod wpływem chwili. Trening to zorganizowany proces doskonalenia sprawności zawodnika, a także elementów techniczno-taktycznych. Każda jednostka treningowa powinna być powiązana z poprzedzającymi ją i następującymi po niej.

Piłka nożna to dyscyplina, w której – poza bazową wytrzymałością – o powodzeniu decyduje połączenie co najmniej trzech elementów: techniki, taktyki i szybkości. Jest to nierozerwalna trójca – nawet maestria w dwóch z tych zakresów przy brakach w trzecim skazuje zawodnika na to, że jego rozwój zostanie na pewnym etapie zatrzymany. Doskonałym przykładem możliwości harmonijnego bodźcowania wszystkich trzech jest wykorzystanie przyjęcia kierunkowego. Można je rozwinąć wykorzystując gry zadaniowe...