W sporcie umiejętność intencjonalnego skupienia uwagi na teraźniejszości jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu. Myśląc o tym, co dopiero nastąpi lub rozpamiętując wydarzenia, które już minęły, odwodzimy nasz umysł od zadania, które wykonujemy i utrudniamy jego realizację.

Uwaga pełni rolę filtra, który selekcjonuje docierające do zawodnika informacje, nadaje kierunek jego myśleniu i podejmowanym przez niego decyzjom oraz wpływa na procesy motywacyjne i intensywność zaangażowania w konkretne działania. Trening koncentracji pozwala osiągnąć skupienie nazwane przez psychologów „płynnym”. W tym stanie świadomości możliwa staje się tak silna koncentracja na pojedynczym łańcuchu myśli lub działań, że czas jako taki przestaje mieć znaczenie. Zgodnie z teorią flow rozwiniętą przez Csíkszentmihályi’ego1, koncentracja na bieżącym zadaniu jest jednym z kluczowych elementów optymalnego wykonania zadania sportowego.Badania przeprowadzone przez T. Orlicka i J. Partingtona2 wskazują, że zawodnicy najwyższy poziom uwagi wiążą z:

  •  jakością treningu
  • mentalnym przygotowaniem do zawodów
  • planem koncentrowania się w czasie zawodów
  • oceną zawodów
  • kontrolą czynników rozpraszających uwagę

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Sport, jak każda inna aktywność, którą podejmujemy w życiu, niesie za sobą ryzyko kontuzji i urazów fizycznych. Od drobnych po poważne. Nie należy z tego powodu zniechęcać młodych ludzi do podejmowania aktywności sportowej. Raczej dobrze jest zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby ryzyko urazów minimalizować. A jeśli już się zdarzą, dobrze je wyleczyć przed powrotem do dalszych treningów. Uraz fizyczny nie tylko bowiem negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie młodego zawodnika, ale często także odbija się na jego...

Czy ten tytuł w ogóle ma sens?! Jak z tego, co wydaje się celem każdego – nie tylko sportowca, ale wszystkich, którzy podejmują się jakichkolwiek wyzwań – można uczynić zaprzeczenie tejże idei? Otóż praktyka pokazuje, że jednorazowy sukces może stać się przyczyną zapoczątkowania długotrwałego trendu spadkowego. Jak temu zapobiec?