Istnieją wyraźne związki pomiędzy wynikiem sportowym a poziomem odczuwanego przez sportowca stresu. Zwycięzców i pokonanych dzieli jednak najczęściej umiejętność radzenia sobie z pobudzeniem, niepokojem i stresem. W poniższym artykule podpowiem, w jaki sposób i za pośrednictwem jakich narzędzi redukować poziom stresu u swoich zawodników.

Praca nad sferą mentalną zawodnika stała się w chwili obecnej pełnoprawną częścią jego treningu. Istotny wpływ czynników psychologicznych na ostateczny wynik jest podkreślany zarówno przez trenerów, jak i przez samych zawodników. Badania przeprowadzone przez T. Orlicka i J. Partingtona wykazały, że spośród trzech głównych elementów przygotowania zawodnika do startu – fizycznego, technicznego i psychicznego – tylko ten ostatni tłumaczy w sposób istotny statystycznie miejsce zajęte w rankingu olimpijskim1. Szczególne miejsce w treningu psychologicznym zajmują techniki redukcji stresu oraz stworzone na ich podstawie metody relaksacji. Start w zawodach jest dla zawodnika źródłem silnych przeżyć emocjonalnych. Niepewność wyniku, oczekiwania otoczenia i własne, często wygórowane aspiracje mogą stać się źródłem stresu uniemożliwiającego udany występ. Pewien określony poziom pobudzenia jest konieczny i niezbędny w sytuacji rywalizacji sportowej. Pokonywanie przeszkód jest czymś naturalnym i akceptowanym przez każdego z nas. W takich przypadkach stres spełnia funkcję mobilizującą, większe bowiem wymagania nowej czy trudnej sytuacji powodują, iż efektywniej wydatkujemy naszą energię i siły. Jeśli zostanie przekroczona granica tego „pozytywnego stresu”, mamy do czynienia z dystresem, czyli ze stresem nadmiernym lub negatywnym.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Trening mentalny w Polsce cały czas przede wszystkim kojarzy się ze sportem zawodowym i olimpijskim. Wielka szkoda, bo może on być z powodzeniem wykorzystywany na różnych etapach szkolenia. Może także przynosić wymierne korzyści niezależnie od wieku, doświadczenia i poziomu umiejętności. Liczne badania naukowe oraz doniesienia praktyków potwierdzają tezę, że młodzi sportowcy mogą z powodzeniem uczyć się i stosować podstawowe techniki treningu mentalnego. Okres dojrzewania jest najlepszym momentem w rozwoju sportowca, aby wdrażać...

Piłka nożna to dyscyplina, w której – poza bazową wytrzymałością – o powodzeniu decyduje połączenie co najmniej trzech elementów: techniki, taktyki i szybkości. Jest to nierozerwalna trójca – nawet maestria w dwóch z tych zakresów przy brakach w trzecim skazuje zawodnika na to, że jego rozwój zostanie na pewnym etapie zatrzymany. Doskonałym przykładem możliwości harmonijnego bodźcowania wszystkich trzech jest wykorzystanie przyjęcia kierunkowego. Można je rozwinąć wykorzystując gry zadaniowe...