Efektywna komunikacja jest kluczową umiejętnością zarówno w sportach indywidualnych, jak i zespołowych. W sytuacji rywalizacji sportowej wymagającej wysiłku, zdecydowania i efektywnego działania sprawne porozumiewanie się pomiędzy zawodnikami oraz między nimi a trenerem może być kluczowym elementem decydującym o zwycięstwie bądź porażce. Agnieszka i Marcin Kwiatkowscy zdradzają tajniki efektywnej komunikacji w pracy trenera, zwracając uwagę na konieczność odpowiedniego formułowania poleceń, unikania pewnych sformułowań, jak również...

Komunikacja jest podstawą wszelkich relacji pomiędzy ludźmi i jednym z najważniejszych elementów decydujących o efektywnej pracy trenera. Bez komunikacji nie ma skutecznej współpracy. Komunikacja określana jest jako proces porozumiewania się jednostek, grup czy też instytucji, których celem jest dzielenie się informacjami, myślami i ideami. Komunikacja interpersonalna w sporcie przebiega na tzw. poziomie afektywnym, a to wymaga od osób komunikujących się z sobą ujawnienia swoich emocji i wartości w celu wzajemnego poznania się. Z punktu widzenia trenera, który musi znaleźć pomysł na zbudowanie drużyny, dopasować poszczególne osobowości, temperamenty i umiejętności swoich zawodników, ważna jest znajomość zasadniczych cech procesu komunikacji. Wiedza o nich pozwoli na zbudowanie przede wszystkim silnej i mądrej drużyny, w której każdy zawodnik zna i akceptuje swoją rolę, w której nie ma rywalizacji, jest natomiast współdziałanie i świadomość zbiorowej odpowiedzialności za realizację wyznaczonych celów.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Arena zmagań sportowych może być bezlitosnym miejscem dla zawodników w każdym wieku i na każdym poziomie treningowego zaawansowania. Kiedy rywalizacja toczy się wyłącznie o zwycięstwo oraz dominację nad przeciwnikiem, zdarza się, że sportowcom i trenerom puszczają wszelkie hamulce. O ciemnych i jasnych stronach rywalizacji sportowej pisze Grzegorz Więcław.

Futbol to stosunkowo prosta gra, jednak jak powszechnie wiadomo, bardzo nieprzewidywalna. Można jednak zwiększyć kontrolę nad przebiegiem samej gry przez opracowanie procedur funkcjonowania grupy i poszczególnych zawodników na boisku w szerszej perspektywie modelować grę, jak przekonuje trener piłki nożnej z Licencją UEFA A Jakub Myszkorowski.