Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej – na polskim związku sportowym.

W związku z tym w praktyce ubezpieczeniowej można wyróżnić: 1) ubezpieczenie NNW zawodnika sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy i 2) ubezpieczenie NNW zawodnika kadry narodowej1.

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w wyroku z dnia 30 maja 2012 r., sygn. akt: I C 8/11, stwierdził iż „pomimo że w art. 38 ust. 1 ustawy o sporcie ubezpieczenie zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie zostało określone jako ‘obowiązkowe ubezpieczenie’, tego rodzaju ubezpieczenie nie stanowi ubezpieczenia obowiązkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”2.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 76  Strona 77  Strona 78  Strona 79

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Z pedagogicznego punktu widzenia powszechnie przyjmuje się, że w szkole lepiej głosu nie podnosić, tym bardziej na kogoś, kto się uczy. Jednak są sytuacje, w których nauczyciel musi głośniej komunikować, a nawet znacznie zmienić ton głosu. To w dużej mierze sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. Szczególnie zajęcia ruchowe wymagają sprawnej komunikacji, która nie powinna polegać na pokrzykiwaniu, tylko powinna być wypracowanym systemem znaków i sygnałów.

Oferta zajęć zależy przede wszystkim od infrastruktury szkoły. Zdecydowana większość szkół, w których przeprowadzono badanie, dysponuje salą gimnastyczną (88%) oraz boiskiem zewnętrznym do sportów zespołowych (87%). Nieco ponad jedna trzecia (37%) szkół posiada instalacje zewnętrzne do treningu lekkiej atletyki (np. piaskownicę do skoku w dal, bieżnię itp.).