Z początkiem 2015 roku wprowadzono wiele zmian w zakresie przepisów Światowego Kodeksu Antydopingowego, które zostały uchwalone w listopadzie ubiegłego rok przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Ponadto Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie (KdZDwS) w oparciu o znowelizowane przepisy przygotowała stosowne zmiany do Modelowych Reguł Antydopingowych i zaproponowała nowy system postępowania antydopingowego dla polskich związków sportowych.

I. Zmiany w przepisach Światowego Kodeksu Antydopingowego

Poniżej chciałbym państwu przybliżyć najważniejsze zmiany wprowadzone do kodeksu antydopingowego wraz z krótkim komentarzem, jak w praktyce przedmiotowe zmiany mogą wpłynąć na antydopingowe postępowanie dyscyplinarne. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym zmianom, które już zaczęły obowiązywać.

Wymiar sankcji. Jedna z najważniejszych w praktyce zmian wprowadzonych przez WADA to wydłużenie kary dyskwalifikacji za pierwsze naruszenie przepisów antydopingowych z 2 do 4 lat wykluczenia. Czteroletnia dyskwalifikacja ma być nakładana na sportowców, którym udowodnione zostanie celowe przyjmowanie substancji zabronionych. Jeśli pojawią się wątpliwości związane ze świadomym ich zażywaniem, wówczas możliwe będzie nałożenie kary dwuletniej dyskwalifikacji. Tego rodzaju możliwość będzie miała miejsce wtedy, gdy sportowiec „będzie miał istotne dowody, że nie jest niczemu winny i nie zamierzał łamać przepisów”. W praktyce wydłużenie kary wykluczenia do 4 lat może spowodować zakończenie kariery zawodnika, dlatego przestrzegamy, by przy każdym postępowaniu antydopingowym podjąć działania mające na celu ochronę swoich praw i próbę zmniejszenia wymiaru kary zgodnie z odpowiednimi mechanizmami zawartymi w kodeksie.

Zmiana sposobu nakładania sankcji. W znowelizowanej wersji kodeksu antydopingowego usunięto art. 10.4, umożliwiający orzeknięcie kary od nagany do dwóch lat wykluczenia w przypadku wykrycia określonych substancji. Jednocześnie doszło do zmiany treści art. 10.5, który w obecnym brzmieniu uwzględnia również możliwości złagodzenia wymiaru kary.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 72  Strona 73  Strona 74  Strona 75

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE