Wyróżniamy dwa zasadnicze modele organizacji sportu: europejski i północnoamerykański. Pierwszy bazuje na strukturze zbudowanej na wzór piramidy. Jej podstawę tworzą kluby sportowe. Na następny poziom składają się zrzeszenia (federacje) regionalne. Trzeci poziom to zrzeszenia (federacje) obejmujące cały kraj (narodowe). Na szczycie piramidy funkcjonuje federacja europejska1.

Najbardziej reprezentatywna dla1 Europy jest organizacja piłki nożnej. Dlatego przywołajmy ten przykład, aby przybliżyć strukturę znaną z europejskiego modelu organizacji sportu. Na szczycie mamy zatem UEFA (Union of European Football Associations), następnie funkcjonuje ogólnokrajowe zrzeszenie – w Polsce jest to Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN). Dalej, przywołując przykład Polski, są wojewódzkie związki piłki nożnej. Ostatnim poziomem tej piramidalnej struktury są kluby sportowe. Na marginesie wskażmy, że północnoamerykański system organizacji sportu jest bardziej horyzontalny, a funkcjonujące tam – również piramidalne – struktury są mniej sformalizowane2.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 76  Strona 77  Strona 78  Strona 79

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Widoczność sześciopaku to bardzo pożądana cecha. W dużym stopniu świadczy o naszej aktualnej formie, szczególnie w odniesieniu do zawartości tkanki tłuszczowej w ciele. Nie każdy jednak wie, czym charakteryzuje się skuteczny trening mięśni brzucha i jak go wykonywać. Jak często i jak intensywnie należy stymulować ten rejon? Od czego tak naprawdę zależy wygląd mięśni brzucha? Przedstawiamy prawdę i rozprawiamy się z mitami.

Trening obwodowy to jedna z najważniejszych metod wykorzystywana w treningu sztuk walk. Jego ogromną zaletą jest wszechstronny rozwój adepta. Poprzez taki rodzaj treningu zwiększamy odporność organizmu na zmęczenie, pracujemy nad poszczególną techniką walki, ale przede wszystkim rozwijamy cechy sprawności fizycznej zawodnika, tj. siłę mięśniową, wytrzymałość, szybkość, zwinność, koordynację ruchową.