Potrzeba wprowadzenia zmian wynikających z doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.; dalej: ustawa o sporcie) – nabytych przez pięć lat obowiązywania – to główna przyczyna nowelizacji tego aktu prawnego. Tak wynika z uzasadnienia do jej projektu, złożonego na ręce Marszałka Sejmu przez Radę Ministrów w dniu 24 lipca 2014 r. (druk 2674). Ustawę o sporcie zmieniono Ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz...

Nowelizacją wprowadzono do ustawy o sporcie przede wszystkim następujące zmiany: (1) rozszerzono zakaz pełnienia funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez polski związek sportowy jego zadań statutowych; (2) wprowadzono możliwość wydania przez organ sprawujący nadzór decyzji skutkującej utratą statusu polskiego związku sportowego w przypadku nieposiadania przez polski związek sportowy przynależności do międzynarodowej organizacji sportowej właściwej dla danego sportu; (3) wprowadzono zmiany w kwestii możliwości dofinansowania dotacją celową przez ministra właściwego dla spraw kultury fizycznej instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Sportu”; (4) dokonano zmian w zakresie zwalczania dopingu w sporcie; (5) dokonano zmian w zakresie przepisów regulujących odpowiedzialność karną na gruncie ustawy o sporcie. Nie są to wszystkie nowości wprowadzone nowelizacja, niemniej tym właśnie chcemy poświęcić swoją uwagę w niniejszym artykule.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 76  Strona 77  Strona 78  Strona 79

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Uprawianie któregokolwiek ze sportów pociąga za sobą istotne przemiany w organizmie człowieka, będące swoistą odpowiedzią na obciążenia, którym jest poddawany. Towarzyszący temu proces treningowy ukierunkowany jest na stałe zwiększanie możliwości, m.in. w zakresie fizjologicznym, psychologicznym czy motorycznym na drodze zmian adaptacyjnych. Ich tempo i zakres uwarunkowane są wieloma zróżnicowanymi cechami osobniczymi, takimi jak potencjał energetyczny, motoryka, właściwości wolicjonalne itp. Mimo to za jeden z głównych...

Powszechnie wiadomo, że jesień i zima to okres częstszych zachorowań. Warunki atmosferyczne takie jak mróz, nasilony wiatr czy śnieg, nie sprzyjają odporności organizmu człowieka. Znany jest fakt, że wysiłek fizyczny podnosi odporność organizmu, lecz nawet sportowców, którzy z pozoru powinni być zahartowani, dopadają w tym okresie infekcje. Jak powinien wyglądać powrót do treningów po chorobie?