W bieżącym numerze skupiamy się na problematyce naboru i selekcji w sporcie dzieci i młodzieży. Piszemy o tym, jak profesjonalnie zorganizować nabór do klubu i sekcji sportowej, począwszy od przygotowania planu naboru, aż po zorganizowanie spotkania z rodzicami, a także wskazujemy jak uniknąć błędów już na etapie planowania. Doradzamy również, jakimi kryteriami kierować się dokonując wyboru kandydatów, omawiamy formy naboru, etapy i rodzaje selekcji oraz wskazujemy cechy warunkujące rozwój sportowy i typy uzdolnień ruchowych, które mogą być szczególnie przydatne w różnych dyscyplinach sportu. Na przykładzie piłki siatkowej prezentujemy testy i sprawdziany stosowane na poszczególnych etapach szkolenia.

Z tematem naboru i selekcji w sporcie dzieci i młodzieży nierozerwalnie wiąże się współpraca z rodzicami – jest to szczególnie ważne w czasach, kiedy sport doczekał się mocnej konkurencji w postaci alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci, i kiedy młodzież po kilku latach treningu przerywa dopiero rozpoczynającą się karierę sportową. Zachęcam do lektury artykułu Katarzyny Rutkowskiej, w którym znajdą Państwo praktyczne wskazówki i konkretne rady jak budować relacje z rodzicami młodego sportowca już od jego pierwszych dni w klubie.

W trakcie sezonu odbywa się wiele zawodów, natomiast te najważniejsze są zwykle tylko raz w roku, a czasem nawet rzadziej. Łatwiej jest wygrać w meczu o przysłowiową marchewkę, dużo trudniej, gdy w grę wchodzi już wyższa stawka – w takiej sytuacji oczekiwania zawodników, trenera i całego otoczenia są bowiem dużo, dużo większe. Polecam Państwu artykuł „Żeby tylko nie zeszło z nich powietrze – jak startować pod presją i mimo to wygrywać”.

W ramach „Warsztatu trenera” tym razem pierwsza część cyklu artykułów na temat kształtowania cech motorycznych w sportach walki – poświęcona rozwijaniu siły. Polecam również Państwa uwadze ćwiczenia z piłkami lekarskimi oraz zaczerpnięte z tańca zabawy ruchowe rozwijające skoczność.

WARSZTAT TRENERA

W trakcie sezonu odbywa się wiele zawodów, natomiast te najważniejsze są zwykle tylko raz w roku, czasem raz na cztery lata. Co odróżnia rozgrywki wysokiej rangi od tych mniej znaczących? W przypadku pierwszych ze zdobytym tytułem i wewnętrzną satysfakcją wiążą się dodatkowe gratyfikacje – pieniądze i prestiż społeczny. Dlatego oczekiwania zawodników i otoczenia są najwyższe właśnie na tego typu zawodach.

Świat ćwiczeń siłowych to nieograniczone spektrum możliwości oddziaływania na ludzkie ciało i umysł. Trzeci artykuł z cyklu „Magiczny świat ćwiczeń siłowych” porusza wykorzystanie piłek lekarskich w celu zaangażowania głównie mięśni przykręgosłupowych i skośnych brzucha, ale również mięśni obręczy barkowej i pośladków.

Sprawność ruchowa każdego z nas zależy od rozwoju cech motorycznych: siły, szybkości i wytrzymałości. Dodatkowo możemy wymienić jeszcze inne cechy powiązane z nimi, takie jak: koordynacja ruchowa, zwinność, zręczność, skoczność i gibkość.

Wszyscy, którzy uprawiają piłkę nożną, powinni znać zasady dotyczące rozgrzewki w ramach treningu piłkarskiego. Tym bardziej, iż musi ona być – trzeba to podkreślić – integralną częścią każdych zajęć.

Taniec pozwala kształtować i rozwijać skoczność. Ważne jest, abyśmy wprowadzali skoki taneczne do zajęć sportowych wówczas, gdy uczestnicy zajęć są po rozgrzewce całego ciała i mają przyswojone pojęcie prawidłowej postawy ciała.

MEDYCYNA W SPORCIE

Znaczenie aktywności fizycznej dla utrzymania wysokiej sprawności fizycznej oraz zdrowia jest powszechnie znane i doceniane. Jednakże korzystne efekty uprawiania sportu nierzadko przysłonięte są problemami zdrowotnymi, z jakimi mogą borykać się szczególnie zawodniczki.

MT INFO

Z TRENERSKIEGO ŚWIATA

Wzorce wsparcia społecznego u zawodników uniwersyteckich przed i po urazie sportowym.

Ładowanie kreatyną a intensywne wysiłki krótkotrwałe.

Współczesny sport wyczynowy stawia zawodnikom niezwykle wysokie wymagania, którym mogą podołać tylko jednostki o wyjątkowych predyspozycjach i uzdolnieniach fizycznych i psychicznych. Szczególnego znaczenia nabiera więc zagadnienie prawidłowego doboru osób do uprawiania sportu.

Znajomość problematyki dotyczącej możliwości organizmu w okresie rozwoju, a także specyficznych wymogów każdej specjalizacji sportowej, to rzecz niezwykle ważna. Pozwala bowiem na prawidłowy dobór dzieci i młodzieży, obdarzonych szczególnymi cechami niezbędnymi do osiągania wysokich wyników w danej dyscyplinie sportu.

Tak jak człowiek układający konstrukcję z klocków domina może zepsuć trudną i mozolną pracę, tak trener, który w rozmowie przedmeczowej z zawodnikiem skieruje jego uwagę na niewłaściwe elementy – może zniweczyć trud treningu. Dla jednych zawodników obecność trenera i rozmowa z nim przed meczem jest niezbędna do udanego startu, dla innych może być największą przeszkodą na drodze do zwycięstwa.

Współpraca z rodzicami to temat wymagający szczególnej uwagi. Zwłaszcza w czasach, kiedy sport doczekał się bardzo „mocnej” konkurencji w postaci alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci i kiedy młodzież, po paru latach treningu, nagle przerywa dopiero rozpoczynającą się karierę sportową. Wyjątkowo ważne staje się zatem jak najwcześniejsze i najpełniejsze uregulowanie kontaktów między instytucją sportową a innymi środowiskami wychowawczymi dziecka. Inicjatywa należy zdecydowanie do trenera jako wychowawcy i organizatora szkolenia.