Zwykle zachowują się jak przeciętni młodzi ludzie, ale czasem ich zachowanie zupełnie odbiega od normy. Skąd biorą się dziwne zachowania młodych zawodników? Czy to, jacy są, wynika bardziej z temperamentu, czy może jest konsekwencją wychowania? Jakie zachowania przejawiają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, skąd się biorą ich reakcje i jak wspierać ich rozwój? Odpowiedzi na te i inne trudne pytania znajdą Państwo w artykule Hanny Cygan Zawodnik z rodziny dysfunkcyjnej.

Predyspozycje fizyczne to nie wszystko. W sporcie ważna jest również psychika – wewnętrzna motywacja, umiejętność koncentracji, pewność siebie, poczucie własnej skuteczności oraz kreatywność. Właśnie dlatego w trakcie selekcji warto zwrócić uwagę nie tylko na wzrost czy budowę ciała młodych zawodników, ale również na ich profil psychologiczny. Jak zadecydować o tym, który sportowiec powinien dostać szansę dalszego specjalistycznego kształcenia? Kto ma szansę osiągnąć największy sukces? Odpowiedzi – na przykładzie piłki nożnej – znajdą Państwo w artykule Grzegorza Więcława Utalentowane piłkarskie głowy – czynniki psychologiczne w selekcji młodych piłkarzy.

Dla większości młodzieżowych klubów sportowych ważnym źródłem finansowania są środki pozyskane z samorządu. Warunkiem pozyskania dotacji na zadania z zakresu sportu młodzieżowego jest przygotowanie poprawnie wypełnionej oferty realizacji zadania publicznego. Choć pozornie nie wydaje się to trudne, okazuje się, że w praktyce oferty trafiające do samorządu często zawierają błędy, które uniemożliwiają przyznanie dofinansowania. Dlatego w bieżącym numerze specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy tekst Władze samorządowe głównym sponsorem. Autor na konkretnych przykładach wskazuje, jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu sportu młodzieżowego – od uzupełnienia danych dotyczących oferenta, poprzez szczegółowy opis zakresu realizacji zadania publicznego, aż po kalkulację przewidywanych kosztów.

WARSZTAT TRENERA

Skoczność to zdolność chwilowego pokonywania masy własnego ciała w celu przeniesienia go jak najwyżej lub najdalej. Wartość skoczności określa się najczęściej w centymetrach wznosu środka masy ciała. Rozwój tej zdolności u dzieci i młodzieży ulega nieznacznym wahaniom w okresie 8–12 lat, a od 13. roku systematycznie wzrasta, uzyskując największą wartość między 15. a 16. rokiem życia.

W każdej grupie sportowej znajdą się zawodnicy o różnych typach osobowości i temperamentu. Zwykle zachowują się jak przeciętni młodzi ludzie, ale czasem ich zachowanie zupełnie odbiega od normy. Skąd biorą się ich dziwne zachowania? Czy to, jacy są, wynika bardziej z temperamentu czy może jest konsekwencją wychowania? Jakie zachowania przejawiają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, skąd się biorą ich reakcje i jak wspierać ich rozwój?

Przygotowanie się zawodnika do startu, oprócz treningów fizycznych, dotyczy również przygotowania mentalnego. Jedną z alternatyw może być trening wizualizacyjny − metoda, która wspomaga pracę sportowców.

Małe gry, oprócz roli w kształtowaniu i doskonaleniu taktyki i techniki, stanowią świetną formę rozwijania zdolności motorycznych. Atrakcyjność i powodzenie wśród zawodników tej formy w trakcie trwania treningu umożliwia stosowanie szerokiej gamy zadań, których celem jest rozwijanie wytrzymałości ogólnej, specjalnej i szybkości. Do rozwijania wytrzymałości wykorzystać możemy jedną z przedstawionych niżej formy małych gier.

Bawiąc uczyć, ucząc bawić – to zasada nie tylko epoki oświecenia. Powinna być aktualna tak˝e i dziś, zwłaszcza wśród trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego.

Aktywizacja rozbudowanej grupy mięśniowej nóg i pośladków może stanowić zarówno formę treningu izolowanego, jak i ogólnorozwojowego. Wykonywany w parach pomaga nie tylko w podnoszeniu świadomości ciała i kontroli nad własnym układem mięśniowym, ale także buduje pomiędzy współćwiczącymi poczucie odpowiedzialności.

MT INFO

Młodzi sportowcy są bardziej zmotywowani i zaangażowani w pracę zespołu, gdy mają indywidualny kontakt z trenerem i są przez niego postrzegani nie tylko jako skuteczni zawodnicy, ale także jako ludzie funkcjonujący poza sportem.

Wydawnictwo FORUM dołączyło do grona Laureatów godła ogólnoposkiego programu certyfikującego „Firma Przyjazna Klientowi”.

Z TRENERSKIEGO ŚWIATA

W przeważającej liczbie wypadków największym sponsorem większości klubów są władze gminne lub powiatowe. Jak powinna przebiegać współpraca? Jak właściwie i poprawnie wypełnić ofertę realizacji zadania publicznego?

W przeważającej liczbie wypadków największym sponsorem większości klubów są władze gminne lub powiatowe. Jak powinna przebiegać współpraca? Jak właściwie i poprawnie wypełnić ofertę realizacji zadania publicznego?Trening sportowy to odpowiednio zaplanowany proces pedagogiczny, w którym zawodnik kształtuje swoją sprawność motoryczną, uczy się systematycznie techniki i taktyki danej dyscypliny. Ponadto uczy się współdziałania w zespole na bazie taktyki w sporcie drużynowym. Głównym celem treningu jest najczęściej konkretny wynik, stała poprawa...

Piłka nożna to bezsprzecznie najpopularniejsza dyscyplina sportu – zarówno na świecie, jak i w Polsce. Coraz większy profesjonalizm szkolenia piłkarzy sprawia, że zawodnicy już nawet w wieku 10 lat poświęcają bardzo dużo swojego czasu i energii na szlifowanie umiejętności piłkarskich. Przed wyszukiwaczami talentów – skautami i trenerami – stoi nie lada zadanie selekcji wśród tak wielu młodych piłkarzy. Jak zadecydować o tym, którzy powinni dostać szansę dalszego specjalistycznego rozwoju w szkółce albo akademii? W których dalej inwestować?