Przekazując w Państwa ręce grudniowy numer „Magazynu Trenera”, życzę białych, radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, jak również tego, by w nadchodzący rok 2012 udało się wkroczyć z zapasem nowych sił i ciekawych pomysłów, z energią i zapałem do pracy.

To właśnie pomysłowość, inicjatywa, a także indywidualne podejście do każdego zawodnika, mogą okazać się kluczem do sukcesu. Nie ma bowiem cudownej, jedynie słusznej recepty na sukces w sporcie. Nie wystarczy zobaczyć, jakie ćwiczenia wykonują dzisiejsi mistrzowie, lub zapisać ilość powtórzeń i zalecaną intensywność – w numerze listopadowym „Magazynu Trenera” słusznie zwrócił na to uwagę trener Alojzy Świderek. Trzeba wykazać się kreatywnością i tak dostosować metody pracy do konkretnej sytuacji i charakteru zawodników, aby – wraz z nimi – osiągnąć wyznaczony cel.

Podobnie rzecz się ma z treningiem mentalnym sportowców. Inaczej trzeba podejść do treningu najmłodszych dzieci, a inaczej do młodzieży w wieku gimnazjalnym i starszej. W każdym przypadku trener spotka się z odmiennymi problemami, potrzebami i oczekiwaniami. Gorąco polecam artykuł na temat współpracy trenera z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku; w bieżącym numerze przeanalizowaliśmy cechy pojawiające się na pierwszym etapie dojrzewania, czyli u zawodników w wieku 10–13 lat.

Serdecznie dziękuję za wszystkie uwagi, wskazówki i refleksje, które przesyłają Państwo na adres naszej redakcji. Opinie naszych Czytelników są dla nas bardzo ważne!

WARSZTAT TRENERA

W przygotowaniu kondycyjnym młodych sportowców bardzo istotne znaczenie ma kształtowanie a następnie kontrola szybkości. Szybkość określa zdolność człowieka do wykonywania ruchów w najmniejszych odcinkach czasu dla danych warunków.

Sport może uprawiać każdy – osobom zdrowym nie sprawia to większych kłopotów. Jednak dla osób niepełnosprawnych jest to ogromny wysiłek związany z przezwyciężaniem własnych ograniczeń i inwalidztwa. Za każdym zawodnikiem niepełnosprawnym kryje się dramatyczna historia, a za jego osiągnięciami – często nadludzka wręcz praca.

Potrzeba zdefiniowania pojęcia treningu i oceny funkcjonalnej, jak również usystematyzowania działań ukierunkowanych na poprawę zdolności motorycznych sportowców powstała na skutek narastającej urazowości w sporcie na wszystkich poziomach zaawansowania.

Pokonywanie oporu własnego ciała lub oporu zewnętrznego to nieodłączny element naszego życia. Ćwiczenia siłowe wykonujemy już od najmłodszych lat – pierwszy uścisk dłoni czy próby wstania to ich przykłady.

Na wynik sportowy w lekkiej atletyce składa się wiele elementów. Na każdym etapie rozwoju zawodnika należy dążyć do wykorzystania wszystkich możliwości, aby optymalnie rozwinąć jego talent. Aby postępować efektywnie, należy wyznaczyć sobie cele, które muszą być jasne, ambitne i osiągalne, a następnie sukcesywnie wcielać je w życie.

Tekst stanowi kontynuację artykułu „Planowanie szkolenia sportowego w piłce siatkowej. Program szkolenia siatkarza – Młodzik • Kadet • Junior”, opublikowanego w listopadowym numerze „Magazynu Trenera”.

Testy sprawności technicznej przeprowadza się w celu powtórzenia próby. określenia poziomu umiejętności technicznych zawodników. Są to próby metodyczno-pomiarowe, które mają pomóc w ustaleniu przydatności zawodników do dalszego szkolenia i określenia ich perspektyw rozwoju. Planując przeprowadzenie testów, trzeba uświadomić sobie cel szczegółowy, jaki chcemy realizować w toku badań. Z tego powodu należy określić wybór odpowiednio skorelowanych prób.

MEDYCYNA W SPORCIE

Składniki mineralne są dla sportowców równie ważne jak witaminy. Dlatego nie należy ich lekceważyć i najlepiej już dziś włączyć produkty będące ich dobrym źródłem do programu żywieniowego! Niedobory składników mineralnych u sportowców pojawiają się raczej rzadko, choć ryzyko zagrożenia ich wystąpieniem jest w tej grupie osób szczególnie wysokie.

MT INFO

WYWIAD MT

Z TRENERSKIEGO ŚWIATA

Równowaga psychiczna u wybitnych sportowców, zróżnicowanie płciowe i wzorce charakterystyczne dla dyscypliny sportowej.

Różne formy przyjmowania węglowodanów a możliwości wysiłkowe.

Wiek 10–13 lat jest nazywany pierwszym etapem okresu dojrzewania. To okres, w którym młody zawodnik coraz więcej czasu spędza w sali treningowej, a trener staje się dla niego znaczącą osobą.