Przed nami nowy rok szkolny, a wraz nim nowe cele, zadania i pomysły, które chcielibyście Państwo zrealizować. Dylemat jak zawsze ten sam, lecz kluczowy: jak zdobyć środki na sfinansowanie wszystkich zamierzeń, dodatkowych zajęć, treningów, zawodów i obozów sportowych, tak w szkole, jak i w klubie? W bieżącym numerze rozpoczynamy cykl praktycznych artykułów na temat finansowania sportu dzieci i młodzieży. Wszystkim czytelnikom gorąco polecam tekst „Jak zdobywać sponsorów dla klubu sportowego”, w którym autor, Robert Salwowski, dzieli się wiedzą i praktycznym doświadczeniem, wskazując m.in. jak stworzyć listę potencjalnych sponsorów, jak z nimi rozmawiać i jak przygotować dobrą ofertę sponsorską.

Taniec jest obecnie jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportu uprawianą przez dzieci, młodzież i osoby starsze. Również dance fitness – połączenie aerobiku z tańcem – znajduje swoich zwolenników w różnych grupach wiekowych. W dziale „Kulisy nowoczesnego treningu” znajdą Państwo gotowe do wykorzystania konspekty zajęć wychowania fizycznego o charakterze tanecznym i dance fitness w różnych grupach wiekowych.

W ramach warsztatu trenera tym razem przygotowaliśmy propozycje ćwiczeń z taśmami autorstwa Jarosława Jakubowskiego, które angażują mięśnie nóg, pośladków i mięśnie brzucha, a także umożliwią zwiększenie siły i masy mięśniowej oraz redukcję tkanki tłuszczowej.

Jak wiadomo, otyłość u dzieci i młodzieży to w Polsce problem coraz większej wagi. W numerze omawiamy najczęstsze przyczyny oraz konsekwencje zdrowotne otyłości i nadwagi, radzimy jak postępować w przypadku młodych zawodników z nadwagą i przedstawiamy gotowe do wykorzystania wskazówki dietetyka sportowego, które ułatwią osiągnięcie i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Ujawniamy również, co tak naprawdę zniechęca otyłe dzieci do wysiłku fizycznego i jak powinien zareagować trener w każdym z przypadków.

WARSZTAT TRENERA

Czwarty artykuł naszego cyklu prezentuje kolejne możliwości wykorzystania akcesoriów – tym razem taśm – w celu kompleksowego zaangażowania mięśni nóg, pośladków i brzucha oraz poprawy kondycji i równowagi.

Szybkość należy do podstawowych cech motorycznych. Jest to zdolność do wykonywania ruchów w najmniejszych dla danych warunków przedziałach czasowych. Z tego względu przy jej określaniu posługujemy się tylko jednym wskaźnikiem – czasem.

Piłka nożna opiera się w dużej mierze na grze jeden przeciwko jednemu, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Skuteczność działań zawodników w tych właśnie elementach piłkarskiego rzemiosła ma wymierny wpływ na końcowy rezultat meczów.

Ankietowani przeze mnie nauczyciele wychowania fizycznego najczęściej wśród trudności ze strony uczniów z nadwagą wymieniali: niechęć do przebierania się na lekcje WF i do wspólnych ćwiczeń z innymi dziećmi, brak motywacji do zajęć ruchowych, brak wiary w swoje możliwości oraz niechęć uczniów do rozmów na ten temat. Podkreślali także występowanie trudności związanych z organizacją i warunkami panującym w szkole – dużą liczebność grup ćwiczących, w których trudno o indywidualizację zajęć, oraz niedostateczną ilość sprzętu sportowego.

Taniec jest obecnie jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportu uprawianą przez dzieci, młodzież i osoby starsze. Również dance fitness – połączenie aerobiku z tańcem – znajduje swoich zwolenników w różnych grupach wiekowych. Duże zainteresowanie taką formą aktywności sprawia, że już nie tylko szkoły tańca oraz fitness cluby chcą uczyć tańczyć. Coraz częściej taką rolę instruktorów mogą spełniać nauczyciele wychowania fizycznego. Jak? Otóż wystarczy chęć, zaangażowanie oraz otwartość na nowoczesne zajęcia z WF. Jak stworzyć ciekawą, utaneczniającą...

MEDYCYNA W SPORCIE

Otyłość u dzieci i młodzieży staje się obecnie prawdziwym wyzwaniem nie tylko dla lekarzy pediatrów, ale również dla specjalistów z dziedziny żywienia, pedagogów, a nawet trenerów i instruktorów. Coraz częściej bowiem zdarza się, że na zajęcia sportowe zapisywane są dzieci z nadmierną masą ciała.

MT INFO

WYWIAD MT

Z TRENERSKIEGO ŚWIATA

Postawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 roku w sprawie dofinansowania zajęć ze Środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

Istnieją sprawdzone sposoby, narzędzia i działania, które mogą ułatwić klubom realizację niełatwego zadania zdobycia sponsorów i przyczynić się do nawiązania z nimi dłuższej – oby stałej! – współpracy. Wszystkie opisane poniżej działania realizowałem osobiście w trakcie pozyskiwania sponsorów dla LKS „Budowlani” Nowy Tomyśl.

Przykładowy plan naboru.

Przykładowy regulamin naboru. Do klasy/grupy w roku szkolnym 2011/2012, przyjmowane będą dzieci z rocznika 2001. Grupa będzie liczyć maksymalnie 30 osób, w zależności od ilości chętnych. O zakwalifikowaniu ucznia do klasy sportowej/klubu na podstawie wyników rekrutacji decyduje komisja powołana przez Dyrektora/Prezesa, w skład której wchodzą nauczyciele/trenerzy – prowadzący treningi.

Trening wytrzymałościowy opóźnia spowodowany starzeniem się spadek siły i zmian morfologicznych w obrębie mięśni kończyn dolnych.

Wpływ 6-tygodniowego treningu pliometrycznego na poziomie sprawności specjalnej młodych pływaków.

Wszyscy, którzy działają w klubach sportowych, wiedzą, że jest to temat rzeka i trudno go omówić szczegółowo w jednym artykule. Dlatego postaram się odpowiedzieć na tytułowe pytanie, koncentrując się na pięciu zagadnieniach. Po pierwsze – skąd wziąć ludzi, którzy będą współpracować i pomagać, po drugie – kto powinien być w zarządzie klubu, po trzecie – jak dbać o kontakty z mediami, po czwarte – jak organizować wydarzenia klubowe i ostatnie, ale nie najmniej ważne – współpraca z administracją publiczną.