Wraz z początkiem jesieni przekazuję na Państwa ręce pierwszy numer nowego czasopisma „Magazyn Trenera”. Wspólnie z autorami tworzymy je tak, aby było jak najbardziej praktyczne i pomocne w Państwa codziennej pracy zawodowej. Grono naszych autorów skupia trenerów różnych dyscyplin sportu, wykładowców akademickich, psychologów sportu współpracujących z młodzieżowymi reprezentacjami Polski, jak również lekarzy medycyny sportowej i menedżerów sportu.

Chciałabym, aby miesięcznik był dla Państwa źródłem wiedzy, a także inspiracją do ciągłego wzbogacania i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to przede wszystkim od Państwa umiejętności, determinacji, pasji i zaangażowania zależy przyszłość polskiego sportu.

W każdym numerze dużo miejsca poświęcimy na omówienie nowoczesnych metod treningu sprawnościowego, technicznego, taktycznego i mentalnego w różnych dyscyplinach sportu. Będziemy również przybliżać kwestie związane z prowadzeniem klubu sportowego i organizacją imprez sportowych.

W pierwszym numerze czasopisma znajdą Państwo m.in. wskazówki jak prawidłowo opracować roczny program szkolenia sportowego oraz podpowiedzi w jaki sposób prowadzić dziennik trenera, tak by stał się przepustką do lepszych wyników sportowych. Ponadto w numerze praktyczne ćwiczenia na koncentrację uwagi, obszerny materiał na temat badań lekarskich, które musi przejść każdy sportowiec oraz informacje jak zmieni się funkcjonowanie polskich klubów sportowych po wejściu w życie nowej ustawy o sporcie. Gorąco zapraszam również do przeczytania wywiadu z trenerem wicemistrzów świata w koszykówce do lat 17, Jerzym Szambelanem, który porusza kontrowersyjne kwestie związane z systemem szkolenia sportowego w Polsce, zdradza tajniki skutecznego treningu oraz podpowiada jak od podstaw budować zespół, skutecznie motywować zawodników i rozwiązywać konflikty. Są to kwestie, które z pewnością zainteresują każdego z nas.

WARSZTAT TRENERA

Ilu trenerów, tyle pomysłów na pokonanie rywala i zdobycie punktów – bez wątpienia to przede wszystkim od pomysłowości i inicjatywy szkoleniowca zależy wybór sposobu rozegrania akcji. Decydując się na konkretne rozwiązanie taktyczne należy jednak pamiętać o tym, aby schemat gry był dopasowany do umiejętności drużyny i indywidualnych predyspozycji zawodników .

Często na zawodach sportowych słychać trenerów, którzy z linii bocznej boiska albo z ławki krzyczą do swoich zawodników: Skoncentruj się! Skup się! Tylko co to oznacza dla zawodnika? Czy na pewno wie, na czym ma się skoncentrować? Czy wie, jak to zrobić?

Trening sportowy w teorii treningu jest rozumiany zarówno jako wieloletni proces szkolenia sportowego, ale także jako pojedyncze zajęcia szkoleniowe – jednostka treningowa. Jej standardowa budowa wynika z podstawowej wiedzy dotyczącej zjawisk superkompensacji i adaptacji wysiłkowej oraz następujących po sobie, przeplatających się faz pracy i wypoczynku.

Niezależnie od stosowanych rozwiązań organizacyjnych (klasa, szkoła sportowa, klubowa grupa szkoleniowa), decydującą rolę dla osiągnięcia celu szkoleniowego odgrywa sam proces treningu. Punktem docelowymjest osiągnięcie mistrzostwa sportowego, długotrwała stabilizacja wyników oraz umiejętność skutecznego prowadzenia walki sportowej.

Przy naborze do grupy sportowej w grach zespołowych należy wziąć pod uwagę wyrównywanie poziomu zdolności motorycznych, ocenę rozwoju i stanu funkcjonalnego oraz właściwości psychicznych. W zależności od etapu selekcji i wieku rozwojowego sportowców należy przyjąć odpowiednią strategię w wieloaspektowym wyrównywaniu poziomu sportowego.

 

Proces treningowy porównywany jest z procesem technologicznym, zmierzającym do powstania nowej jakości. Wymaga on przestrzegania określonych procedur, a do prawidłowości jego przebiegu potrzeba wielu danych operacyjnych. Poziom szczegółowości, ich ilość, a dalej możliwość wykorzystania zależy z jednej strony od wiedzy trenera, poziomu sportowego i celu, do jakiego zmierzają jego zawodnicy, z drugiej zaś od możliwości bieżącego ich wykorzystania w trakcie trwania cyklu treningowego, jak i tworzeniu nowych rozwiązań w kolejnych cyklach.

MEDYCYNA W SPORCIE

Współczesna medycyna sportowa obecnie jest rozumiana szerzej, jako medycyna aktywności ruchowej. Zajmuje się nie tylko sportowcem wyczynowym, ale także każdym aktywnym fizycznie, od wczesnego dzieciństwa do późnej starości człowiekiem, zarówno w zdrowiu jak i chorobie. Najważniejszym, podstawowym celem tak rozumianej medycyny sportowej jest przede wszystkim profilaktyka.

MT INFO

WYWIAD MT

W imieniu redakcji „Magazynu trenera” chcielibyśmy serdecznie pogratulować Panu ogromnego sukcesu, jakim było zdobycie srebrnego medalu na Mistrzostwach Świata koszykarzy do lat 17, które odbyły się w dniach 2–11 lipca br. w Hamburgu. Jak odebrał Pan ten sukces? Jakie emocje towarzyszyły zawodnikom? Czy Pana zdaniem to zwycięstwo może otworzyć tym utalentowanym koszykarzom drogę do międzynarodowej kariery?

Z TRENERSKIEGO ŚWIATA

16 października 2010 roku wejdzie w życie ustawa o sporcie (dalej zwaną „ustawą”). Poniżej omawiam najważniejsze (według mnie) zmiany. Przepisy dotyczące kwalifikacji zawodowych w sporcie zostaną omówione w kolejnym numerze.

Budowanie zdrowych oraz skutecznych relacji na linii trener – zawodnik jest zagadnieniem bardzo delikatnym. Coraz częściej wymaga się od trenera konkretnych umiejętności psychologicznych, bo przecież ludzie różnią się od siebie, co wymusza indywidualne podejście do zawodnika. W praktyce staje się to dla niego coraz trudniejsze, gdyż trzeba mieć pomysł na każdego. Niestety bez podstawowych umiejętności w komunikowaniu się jest to zadanie niełatwe do osiągnięcia.