Znaczenie aktywności fizycznej dla utrzymania wysokiej sprawności fizycznej oraz zdrowia jest powszechnie znane i doceniane. Jednakże korzystne efekty uprawiania sportu nierzadko przysłonięte są problemami zdrowotnymi, z jakimi mogą borykać się szczególnie zawodniczki.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Wzorce wsparcia społecznego u zawodników uniwersyteckich przed i po urazie sportowym.

Ładowanie kreatyną a intensywne wysiłki krótkotrwałe.

Współczesny sport wyczynowy stawia zawodnikom niezwykle wysokie wymagania, którym mogą podołać tylko jednostki o wyjątkowych predyspozycjach i uzdolnieniach fizycznych i psychicznych. Szczególnego znaczenia nabiera więc zagadnienie prawidłowego doboru osób do uprawiania sportu.