Oczywista odpowiedź: zapewnia odpoczynek i regenerację organizmu, ale to zbyt ogólne stwierdzenie. To tak, jakby powiedzieć, że oddychamy po to, by się nie udusić, a jedzenie to czynność chroniąca przed zagłodzeniem.

Zazwyczaj sen składa się z cyklów następujących po sobie co około 90–120 min, złożonych z dwóch głównych faz: NREM (non rapid eye movements), w której wyróżniamy cztery pomniejsze fazy głębokości snu oraz REM (rapid eye movements). Długość trwania poszczególnych faz zmienia się w kolejnych cyklach – im dłużej śpimy, tym dłuższych faz REM doświadczamy. To także ta część snu, w której śnimy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 68  Strona 69  Strona 70  Strona 71  Strona 72

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Melatonina, a właściwie N-acetylo-metoksytryptamina to hormon naturalnie wytwarzany w naszym organizmie – specyficzny, ale wykazujący wielokierunkowe działanie. Zazwyczaj kojarzymy go z możliwością regulacji rytmu okołodobowego, a więc cyklu snu i czuwania, dlatego nazywana jest też hormonem ciemności.

Z pedagogicznego punktu widzenia powszechnie przyjmuje się, że w szkole lepiej głosu nie podnosić, tym bardziej na kogoś, kto się uczy. Jednak są sytuacje, w których nauczyciel musi głośniej komunikować, a nawet znacznie zmienić ton głosu. To w dużej mierze sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. Szczególnie zajęcia ruchowe wymagają sprawnej komunikacji, która nie powinna polegać na pokrzykiwaniu, tylko powinna być wypracowanym systemem znaków i sygnałów.