Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą występującą u dzieci i osób do 40. roku życia. W ostatnich latach obserwujemy znaczne zwiększenie się częstości występowania astmy w krajach uprzemysłowionych. Według najnowszych badań epidemiologicznych, przeprowadzonych w Polsce (ECAP – Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce), częstość występowania astmy w populacji wzrosła do 9,3%.

Przygotować młodego człowieka do życia i pomóc w adaptacji organizmu do zmieniających się warunków otoczenia ma aktywność fizyczna. Ruch wpływa na ogólną sprawność, budowę ciała oraz rozwój psychosocjalny – zwłaszcza osób młodych. Zajęcia wychowania fizycznego służą realizacji tych celów. Poprzez pracę w grupie, ćwiczenia z kolegami, współzawodnictwo sportowe kształtuje się postawa społeczna. Do prawidłowego rozwoju dziecko potrzebuje ok. 3-4 godzin ruchu dziennie. Niepokojącym objawem dla rodziców i opiekunów jest, gdy młoda osoba skarży się na trudności w oddychaniu, a lekarz rozpoznaje u niego astmę oskrzelową. Występowanie powysiłkowego skurczu oskrzeli może poprzedzać rozwój astmy, czyli być wstępnym etapem tej choroby.

Dokumenty raportu „Światowa strategia zapobiegania, leczenia i prewencji astmy” – GINA zawierają opinię, że wysiłek fizyczny jest ważną, a u niektórych jedyną przyczyną występowania krótkotrwałych napadów duszności w przebiegu astmy. Autorzy strategii twierdzą, że wysiłek jest prawdopodobnie bodźcem swoistym dla chorych na astmę, ponieważ rzadko wywołuje obturację oskrzeli u osób bez astmy, w tym u pacjentów z innymi chorobami dróg oddechowych, na przykład przewlekłym zapaleniem oskrzeli, mukowiscydozą lub rozstrzeniami oskrzeli. Jednocześnie w raporcie nie wymienia się wysiłku fizycznego wśród czynników ryzyka rozwoju choroby. W określonej grupie dzieci napady duszności występują wyłącznie po wysiłku fizycznym. W takich przypadkach wykonanie próby wysiłkowej może potwierdzić rozpoznanie astmy.

Skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem (Exercise-induced bronchoconstriction – EIB) jest nagłym, odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych, występującym w czasie wysiłku fizycznego, a najczęściej po jego zakończeniu. Jest charakterystyczny dla ok. 80% chorych na astmę, lecz występuje również u ok. 10% populacji nieobciążonej astmą lub chorobami atopowymi.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Staw kolanowy to jeden z największych, a zarazem najsilniejszych stawów w ludzkim organizmie. Pomimo swojej silnej anatomicznej budowy, według statystyk CNSOBOP, jest obszarem najczęściej ulegającym kontuzji podczas uprawiania sportu w warunkach wyczynowych i rekreacyjnych.Przyczyną tego zjawiska jest fakt przenoszenia ogromnych przeciążeń, wynikających z biomechaniki i długości ramienia dźwigni, jaką stanowi ciało od kolana w górę oraz podudzie. Siły te muszą być równoważone właśnie w stawie kolanowym. W artykule tym skoncentrowano się na obrażeniach...

Korzyści prozdrowotne oraz zmiany wydolności aerobowej pod wpływem treningu fizycznego najczęściej są kojarzone z klasycznymi konkurencjami wytrzymałościowymi (np. bieganie, kolarstwo). Zdecydowana większość dostępnych badań naukowych dotyczy konkurencji wytrzymałościowych, natomiast liczba opublikowanych wyników badań, w których monitorowano zmiany wydolności fizycznej pod wpływem zróżnicowanej aktywności rekreacyjnej, jest w dalszym ciągu niewielka.