Przemiany energetyczne w komórkach mięśniowych to bardzo skomplikowane, ale pasjonujące zagadnienie. Celem ogółu tych procesów jest dostarczenie energii niezbędnej do wykonania ruchu. Wszystko sprowadza się do wytworzenia ATP (adenozynotrójfosforanu), który jest niezbędny do mechanizmu ruchu ślizgowego miofilamentów, czyli miozyny i aktyny – głównych białek mięśniowych odpowiedzialnych za ruch. Przesuwając się względem siebie, powodują skracanie i wydłużanie się mięśni, dzięki czemu możliwe...

Wszystkie typy wysiłku mają kilka zbieżnych, charakterystycznych cech. Zawsze w pierwszych sekundach po podjęciu takiej aktywności o umiarkowanej lub dużej intensywności niemal jedynym źródłem syntezy ATP jest fosfokreatyna. Z uwagi na małą trwałość ATP (do kilkudziesięciu sekund) organizm nie może sobie pozwolić na jego magazynowanie w momencie spoczynku, gdyż notowałby duże straty. Znacznie trwalszym nośnikiem tzw. wiązań wysokoenergetycznych jest fosfo­kreatyna, która błyskawicznie, dzięki odwracalnej reakcji katalizowanej przez kinazę kreatynową, może zregenerować zasoby ATP i czyni to przez pierwsze 10 sekund wysiłku fizycznego.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 66  Strona 67  Strona 68  Strona 69

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Dieta, suplementacja, trening wszelkiego typu: oporowy, wydolnościowy, szybkościowy, stretchingowy, przygotowanie motoryczne z mobilnością i stabilnością – to konieczne i nieodłączne elementy sportu. Każdy członek zespołu przygotowawczego i zawodnik wysokiego szczebla bez wahania wymienia te „oficjalne” składowe sukcesu. Plus oczywiście uwarunkowania genetyczne, o których nie sposób nie wspomnieć i które mają niebagatelny wpływ na rozwój sportowy.

Firmy farmaceutyczne i przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją suplementów sportowych prześcigają się we wprowadzaniu na rynek nowych produktów o coraz atrakcyjniej brzmiących nazwach albo ulepszania już istniejących. Wbrew stereotypowi głoszącemu, że ludzie nie są skorzy do zmian czy próbowania nowych rzeczy, sportowcy lubią wszelkie nowinki i z chęcią korzystają z tego, co podsuwają im w swoich ofertach różne marki.