Dieta, suplementacja, trening wszelkiego typu: oporowy, wydolnościowy, szybkościowy, stretchingowy, przygotowanie motoryczne z mobilnością i stabilnością – to konieczne i nieodłączne elementy sportu. Każdy członek zespołu przygotowawczego i zawodnik wysokiego szczebla bez wahania wymienia te „oficjalne” składowe sukcesu. Plus oczywiście uwarunkowania genetyczne, o których nie sposób nie wspomnieć i które mają niebagatelny wpływ na rozwój sportowy.

Wyniki w każdej z dyscyplin dawno przekroczyły możliwości ludzkiego organizmu. W sport zaangażowani są wysocy rangą urzędnicy i ogromne koncerny: odzieżowe, suplementacyjne, żywnościowe... W skrócie – sport to pieniądze i to ogromne. W XXI wieku nie potrafimy wyobrazić sobie drastycznego spadku formy zawodników, obniżenia poziomu mistrzostw i olimpiad, braku zrównywania lub przekraczania rekordów – kraju, Europy, świata... a w efekcie sami „prosimy się” o stosowanie coraz wymyślniejszych sposobów przekraczania barier.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 57  Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Firmy farmaceutyczne i przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją suplementów sportowych prześcigają się we wprowadzaniu na rynek nowych produktów o coraz atrakcyjniej brzmiących nazwach albo ulepszania już istniejących. Wbrew stereotypowi głoszącemu, że ludzie nie są skorzy do zmian czy próbowania nowych rzeczy, sportowcy lubią wszelkie nowinki i z chęcią korzystają z tego, co podsuwają im w swoich ofertach różne marki.

Przemiany energetyczne w komórkach mięśniowych to bardzo skomplikowane, ale pasjonujące zagadnienie. Celem ogółu tych procesów jest dostarczenie energii niezbędnej do wykonania ruchu. Wszystko sprowadza się do wytworzenia ATP (adenozynotrójfosforanu), który jest niezbędny do mechanizmu ruchu ślizgowego miofilamentów, czyli miozyny i aktyny – głównych białek mięśniowych odpowiedzialnych za ruch. Przesuwając się względem siebie, powodują skracanie i wydłużanie się mięśni, dzięki czemu możliwe...